Kontakt

Poczta elektroniczna
e-mail: kombo@pg.gda.pl
Opiekun naukowy
dr inż. Magdalena Rucka
pokój 163 Gmach Główny
tel. (058) 347-24-97
e-mail: mrucka@pg.gda.pl
Poczta tradycyjna
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli i Mostów
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz