Aktualności

Zmiana szerokości taśmyaktualizacja: 16 maja 2012

 

Z powodu niewywiązania się przez naszego kontrahenta z umowy zmuszeni jesteśmy zmienić szerokość taśmy używanej podczas konkursu z 25 na 38 mm. Za utrudnienia przepraszamy i informujemy, że rejestracja rusza jutro o godzinie 8.00 przy wejściu do Gmachu Głównego.

Lista drużyn zakwalifikowanych do Konkursuaktualizacja: 5 maja 2012

 

Do Konkursu zostały zakwalifikowane następujące drużyny:
Papierzaki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stateczni miejscowo - Politechnika Opolska
Moment Krętu - Politechnika Warszawska
Ludzie Boba - Politechnika Gdańska
Paper against the machine - Politechnika Gdańska
Misiaczki - Politechnika Łódzka
Trach! - Politechnika Poznańska
BestMost PRz - Politechnika Rzeszowska
Hardkorowy Mostu - Politechnika Warszawska
Galopująca Gerta - Politechnika Koszalińska
Grupa PAJ'a - Akademia Górniczo-Hutnicza
Imperfekcja - Politechnika Krakowska
Marama Most - Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach
ThreeSOMe - Politechnika Łódzka
most im. Magdaleny P. - Politechnika Gdańska
Hardkorowy Mostu - Politechnika Gdańska
Apropo - Politechnika Warszawska
Momenty Kratownicy - Politechnika Krakowska
Panowie Inżynierowie - Politechnika Krakowska
The Versors - Politechnika Łódzka
GS 803 - Politechnika Wrocławska
Drużyna Actimela - Politechnika Gdańska
Skafander Team - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Wiecznie Drudzy - Politechnika Warszawska
Mońki - Politechnika Gdańska

Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeńaktualizacja: 29 kwietnia 2012

 

W związku ze zbliżającym się długim weekendem termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych został ponownie przedłużony, do 4.05.2012. W związku z tym data ogłoszenia listy uczestników zmieniona zostaje na 5.05.2012

Skład komisji konkursowejaktualizacja: 20 kwietnia 2012

 

W skład Komisji Konkursu WyKOMBinuj mOst 2012 wchodzą:

Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jarosław Górski
dr hab. inż. Magdalena Rucka
doc. dr inż. Maria Przewłócka
dr inż. Marek Krzysztof Jasina
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz
dr inż. Michał Hirsz
mgr inż. Karol Winkelmann
Jacek Lachowicz

Do komisji również zapraszamy opiekunów przyjezdnych drużyn.

Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeńaktualizacja: 11 kwietnia 2012

 

W związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu wyKOMBinuj mOst 2012 Organizator zdecydował przesunąć ostateczną datę dostarczania zgłoszeń wraz z projektami konstrukcji z 23.04 na 30.04.2012r. Informujemy również, że automatycznie przesunięciu uległa data ogłoszenia listy uczestników z dnia 27.04 na 04.05.2012r.

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursuaktualizacja: 25 lutego 2012

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wykonanie projektu mostu o wymiarach spełniających wymagania, określone w Załączniku B Regulaminu.
Zgłoszenia drużyn oraz projekty należy dostarczyć do Organizatora do dnia 23 kwietnia 2012. Zgłoszenia i projekty z dopiskiem „wyKOMBinuj mOst 2012” należy przesyłać drogą elektroniczną na adres kombo@pg.gda.pl.

Opis Konkursu

 

Konkurs “wyKOMBinuj mOst” ma na celu zaangażowanie studentów z całej Polski do stworzenia konstrukcji inżynierskich. W latach 2008-2011 odbyły się już cztery edycje, w których obok drużyn z wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły udział także reprezentacje: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, SGGW w Warszawie, ZST w Kartuzach oraz Państwowej Szkoły Budownictwa.

Drużyny mają za zadanie zbudować most używając papieru, kleju i taśmy klejącej. Trzyosobowe ekipy w ciągu 6 godzin budują swój model tak, by zapewnić mu jak największą nośność, przy możliwie jak najmniejszej masie. Nośność konstrukcji mierzona jest na maszynie wytrzymałościowej Zwick. Drużyna, która uzyska najkorzystniejszy stosunek wytrzymałości do masy wygrywa. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są cenne nagrody.

Chcemy nagrodzić tych, którzy wykażą się zmysłem inżynierskim i sprawnie wykorzystają dostarczone materiały. Przykłady dotychczasowych edycji pokazały, że wiedza zdobywana podczas studiów może być wykorzystana do dobrej zabawy.