Organizatorzy Konkursu

„wyKOMBinuj mOst 2012”


Organizator główny – Koło Mechaniki Budowli KoMBo

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddział Gdańsk