Frequently Asked Questions

 

1. Czy można mieć ze sobą szablony konstrukcji w celu ułatwienia rysowania?

ad. 1 . Można używać przygotowanych/wydrukowanych szablonów. W razie dostania się na listę zakwalifikowanych drużyn 16.05 proszę przesłać listę listę rzeczy/przedmiotów których będziecie używać (do 21.05) w celu otrzymania oficjalnej akceptacji.

2. Czy można korzystać z zszywacza (oczywiście nie do zszywania mostu tylko pomocny byłby nam w pracy)?

ad.2. Na stanowisku do klejenia nie można posiadać zszywacza ani taśmy klejącej.

3. Klamerki, klipsy, spinacze, gumki (pomocne przy klejeniu) są do nich jakieś wytyczne czy tylko trzeba zgłosić chęć korzystania z nich?

ad. 3. Wystarczy zgłosić (jak w pkt. 1.).

4. Czy jest możliwość korzystania ze strzykawki bądź pędzelka do rozprowadzania kleju.

ad.4. Sposób nakładania kleju jest dowolny. Strzykawki, pędzle lub inne przedmioty ułatwiające nanoszenie kleju są dozwolone.

5. Czy technika wykonania projektu jest dowolna? Czy może to być skan w formacie PDF projektu wykonanego ręcznie?

ad. 5. Skany są dozwolone jednak muszą zawierać rzuty opisane w regulaminie, aby na ich podstawie możliwe było sprawdzenie wymiarów konstrukcji.

6. Czy tematyka wygłaszanego referatu jest dowolna? ile czasu powinien on trwać?

ad. 6. Temat referatu powinien dotyczyć mechaniki lub obiektów mostowych. Czas przewidziany na jeden referat to 15min (12min + 3min pytania).

7. Czy obligatoryjnym jest, by osoba wygłaszająca referat była również uczestnikiem drużyny konkursowej, czy może zostać wydelegowana do tego celu inna osoba z danej uczelni?

ad. 7. Pierwszeństwo w eliminacji do konkursu mają drużyny, których członkowie/członek wygłasza referat. Wygłosić referat może również osoba nie będąca w drużynie tj. nie klejąca mostu. W takim wypadku może zadeklarować którą drużynę reprezentuje, i ta drużyna będzie traktowana jak drużyna z członkiem wygłaszającym referat, czyli będzie miała pierwszeństwo. Może również tylko wygłosić referat, bez żadnego związku z drużynami budującymi mosty.

8. Czy z jednej uczelni może wystartować więcej niż 1 trzyosobowy zespół?

ad. 8. Nie ma ograniczeń co do liczby drużyn z jednej uczelni.