LISTA REFERATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

Damian Wróbel (Politechnika Lubelska)
Most zespolony typu stal - drewno klejone

Krystian Warda, Karolina Malańska (Politechnika Łódzka)
System odwodnienia konstrukcji mostowych

Joanna Pietruszewska (Politechnika Łódzka)
Jak uniknąć korozji? Właściwe projektowanie konstrukcji, powłoki antykorozyjne

Anna Molenda (SGGW)
Konstrukcje Tensegrity, czyli jak niemożliwe staje się możliwe

Witamy serdecznie

 

W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć formę konkursu Wykombinuj Most. Pragniemy zaprosić młodych konstruktorów do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach Seminarium. Tematem przewodnim są oczywiście konstrukcje mostowe.

Mimo młodego wieku, każdy z was wielokrotnie mierzył się z wieloma problemami inżynierskimi. Część z nich dotyczyła zapewne tworzenia konkursowych mostów, ale są wśród nich również takie, które daleko wykraczają poza tematykę naszego konkursu. Nasze seminarium ma stanowić forum do dzielenia się tymi problemami i ich rozwiązaniami, a zdobyta na nim wiedza inspirować i zachęcać do podejmowania nowych wyzwań.

Chętnych do wzięcia udziału w seminarium powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie, a także przesłać krótkie, jednostronicowe streszczenie referatu. Wszystkie nadesłane streszczenia zostaną wykorzystane do stworzenia broszury wydanej po konkursie. Podczas Seminarium, każdy jego uczestnik wygłosi 10-15 minutową prezentacje dotyczącą wybranego przez siebie zagadnienia.

Seminarium odbędzie się 7 maja, czyli w drugim dniu konkursu Wykombinuj Most i miałoby stanowić formę urozmaicenia Waszej obecności na Politechnice Gdańskiej, być okazją do przedstawienia napotkanych przez Was dotychczas problemów, dzielenia się uwagami czy spostrzeżeniami. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń upływa 22 kwietnia.
Do 30 kwietnia organizatorzy prześlą ewentualne uwagi edytorskie.

Byłoby nam niezmiernie miło gdybyście chcieli wnieść nową jakość w dotychczas przeprowadzany konkurs Wykombinuj Most i stać się poniekąd twórcami organizowanej imprezy.

Dla autorów najlepszych prezentacji przewidziane są nagrody.

Z poważaniem
Studenci Koła Naukowego KoMBo
Politechnika Gdańska

W celu zgłoszenia się na Seminarium należy przesłać uzupełnione STRESZCZENIE na adres kombo@pg.gda.pl oraz wypełnić poniższy formularz

STRESZCZENIE

Formularz zgłoszeniowy na Seminarium

Komitet Organizacyjny

 

dr hab. inż. Magdalena Rucka
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Beata Zima
Przewodniczący Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Rafał Kędra
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Jacek Lachowicz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Terminarz Seminarium

 
22 kwietnia Termin wypełnienia formularza i przesłania streszczenia referatu
24 kwietnia Termin akceptacji referatów
30 kwietnia Uwagi edytorskie
7 maja Seminarium